085 2007 184 info@genecare.nl

Financiering

financiering

Wet Langdurige Zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Hoe komt u aan in aanmerking voor langdurige zorg uit de Wlz?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. U komt mogelijk in aanmerking als u intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ u een zogeheten Wlz-indicatiebesluit af. Dit is een besluit waarin staat dat u recht heeft op langdurige zorg.

Is het ook mogelijk om de zorg thuis te ontvangen?

Met een Wlz-indicatiebesluit kunt u terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een GGZ-instelling. U kunt ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Het zorgkantoor gaat hierover met u in gesprek en beoordeelt de situatie.

Zorgverzekeringswet

Niet elke dienst die wij aanbieden valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Om dit te bepalen, worden er naar een aantal dingen gekeken. Zo valt de zorg wel onder de Zvw als bepaald is dat deze in geneeskundige context plaatsvindt. Ook kan de verpleging vallen onder de Zvw. Dat is het geval wanneer de verpleging plaatsvindt onder directe aansturing van de behandelend medisch specialist. Denk hier bijvoorbeeld aan een knie- of heupoperatie.

Zorg In Budget

Natura of persoonsgebonden

Een verzekerde kan kiezen voor zorg in natura (ZIN) of kan een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen bij de zorgverzekeraar. Voor de indicatiestelling maakt het niet uit voor welke leveringsvorm wordt gekozen. De wijkverpleegkundige volgt in beide situaties de stappen uit het verpleegkundig proces. Wel is het belangrijk dat de indicatiestelling voldoet aan het normkader.

Bij ZIN heeft de zorgverzekeraar een overeenkomst met de zorgaanbieder die de zorg levert. De zorgverzekeraar maakt afspraken met de zorgaanbieder en betaalt deze rechtstreeks. Wordt er gekozen voor zorg via een PGB, dan kan een verzekerde zelf de zorgverleners kiezen en hier een overeenkomst mee sluiten. De zorgverleners worden dan betaald vanuit het PGB. Welke voorwaarden er aan het PGB verbonden zijn, is terugvinden in de polisvoorwaarden en het reglement van de zorgverzekeraar.