085 2007 184 info@genecare.nl

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Palliatief betekent ‘verzachtend’. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op uw welzijn en het bestrijden van symptomen. We zorgen dan dat uw leven zo fijn en comfortabel mogelijk is, ondanks dat u ziek bent. Dit doen we door het voorkomen en/of verminderen van uw klachten. Omdat de mensen om u heen hier ook een grote rol bij spelen, richt palliatieve zorg zich ook op uw naasten. Uw naasten, uw huisarts, geestelijke verzorgers en andere zorgverleners kunnen veel voor u doen.

Uw kwaliteit van leven, wat u belangrijk vindt in het leven en wat u nodig heeft staan centraal.

Ook in de terminale fase kijkt Gene Care samen met u en uw naasten naar passende zorg.

Gene Care heeft de ervaring om u en uw naasten de intensieve, liefdevolle en warme zorg te geven tot aan het einde van uw leven.  

 

Zo wordt uw laatste levensfase zo comfortabel mogelijk; zonder angst en pijn !