085 2007 184 info@genecare.nl

Diensten

Thuiszorg

Persoonlijke verzorging

Verpleging

Wondzorg

Nachtzorg

Blokzorg

Palliatieve zorg

Vakantie verzorging

Uitsluitingscriteria

in de volgende situaties kunnen wij spijtig genoeg geen zorg bieden :
• Wanneer de situatie rondom de zorgvrager dusdanig is dat er onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan worden gegarandeerd.
• Wanneer de situatie rondom de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners niet kan worden gegarandeerd.
• Cliënten met problematisch of storend gedrag waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard is en niet of nauwelijks beïnvloedbaar.
• Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren.
• Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en anderen.
• Cliënten die verbaal agressief zijn.
• Cliënten en/of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen.
• Cliënten die zorg van Gene Care zonder reden niet accepteren.
• Cliënten die geen voorwaarden scheppen om zorg veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren.
• Wanneer er op voorhand sprake is van vrijheid beperkende maatregelen.

Voor alle cliënten zal individueel beoordeeld worden of ze in zorg kunnen worden genomen. Mocht u hierover nog vragen hebben? Zijn wij bereikbaar op het volgende nummer: 085-2007184 of kunt u mailen naar info@genecare.nl